ยป
Pricing

              Luxury Wedding Collections Start AT $1,850

  Note: prices may be less for off season and non-weekend weddings


The Bmw Collection  

                             All day wedding coverage 2 photographers

                             Custom luxury thumb drive 

                             24 pg wedding photo book

                             $10 Print credit


The Benz Collection   

                                          All day wedding coverage 2 photographers

                             Custom luxury thumb drive

                             Engagement session

                             24 pg wedding photo book

                             2 11x14 prints

                             $25 Print credit


The Bentley Collection 

                             All day wedding coverage 2 photographers

                             Custom luxury thumb drive

                             Engagement session

                             Custom wedding guest album

                             Handmade Italian leather album

                             4 11x14 prints

                             $30 Print credit


The Rolls Royce Collection 

                             All day wedding coverage 2 photographers

                             Custom luxury thumb drive

                             Engagement session

                             Custom wedding guest album

                             Bridal session

                             Handmade Italian leather album

                             6 11x14 prints

                              Framed 16x20 print

                              $50 Print credit 


Cinematography Services 

                              Starts @ $1,850

                              $2,200 for two cinematographers